Hoppa till sidans innehåll

SBGF BESTÄMMELSER FÖR INOMHUSSÄSONGEN FRÅN 1 OKT

15 SEP 2020 15:55
Verkställande utskottet har vid sitt sammanträde den 14 sept beslutat för tävlingsverksamheten inomhus från 1 okt.
 • Skapad: 15 SEP 2020 15:55

SBGF bestämmelser för tävlingsverksamheten inomhus från 1 oktober 2020, med anledning av pågående coronapandemi i Sverige

Regeringen har beslutat ha kvar förbudet för fler än 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Eftersom tävlingar i sport/idrott är en offentlig tillställning är förbudet grunden för SBGF bestämmelser.

När nu utomhussäsongen går över till inomhusspel är det än viktigare från smittspridningssynpunkt att alla hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nedan bestämmelser för fortsatt begränsning av smittspridning.

Verkställande utskottet har vid sitt sammanträde den 14 september beslutat att tillåta sanktionerade nationella tävlingar inomhus med vissa restriktioner. SBGF är ålagda att utarbeta detaljerade föreskrifter för genomförande av tävlingar vilka presenteras nedan.

För icke sanktionerade tävlingar (enligt SBGF tävlingsbestämmelser 16.7) ansvarar arrangören. SBGF är ytterst angeläget att föreskrifterna följs även vid dessa arrangemang.

Syftet med bestämmelserna är att skapa goda förutsättningar för att kunna bedriva tävlingsverksamheten inomhus i bangolf i Sverige under rådande samhällssituation. Vi är en del i att begränsa fortsatt smittspridning.

Vid nya beslut, riktlinjer eller rekommendationer från regeringen eller myndigheter återkommer SBGF med eventuella ändringar.

Generellt:

 • Det är allas ansvar att hindra smittspridningen av sjukdomen covid-19.
 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och undvik trängsel.
 • Är du 70+ eller tillhör en annan riskgrupp, är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.


Arrangemang av tävling (sanktionerade och icke sanktionerade):

 • Det kan genomföras tävlingar i omgångar under en dag eller helg.
 • Anmälan till tävling regleras av arrangör via inbjudan. Om arrangör avser begränsa antalet deltagare ska arrangör vända sig till This is a mailto link för hur anmälningsförfarandet kan genomföras tydligt i inbjudan.
 • Arrangör ska genomföra en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens verktyg https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 • Förening och distrikt som arrangerar tävling ska alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller såväl riskgruppers deltagande som andra åtgärder för att minimera risken för smittspridning och informera deltagarna om befintliga råd och rekommendationer. Det är fritt för arrangör att begränsa riskgruppers deltagande. Exempelvis kan funktionär möta deltagare vid tävlingsplatsen och informera om detta.
 • Förening eller distrikt som arrangerar tävling ska i inbjudan reglera vad som gäller för tävlingen om antalet anmälda startande överstiger gränsen för offentlig tillställning. SBGF har sett över ytterligare begränsningar i inomhushallar, se avsnitt Restriktioner för i HCP-Online registrerade inomhusanläggningar.
  OBS! det berör även officiell träningstid för tävlingen.
 • Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symptom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. Ingen bestraffning eller annan påföljd får tilldelas sådan spelare. Läkarintyg behöver inte visas upp.
 • Gällande regelverk för tävling avseende förflyttning mellan banor ska även tillämpas vid tävlingens officiella träning.
 • Under protokollföring vid träning och tävling ska detta genomföras på ett sätt som innebär att protokoll inte överlämnas mellan spelare.
  Tävlingsledare/sekretariat rekommenderas att bära skyddshandskar.
  SBGF frångår bestämmelserna om signering från den 1 oktober och så länge dessa bestämmelser är giltiga.
 • Prisutdelning genomförs endast på plats då medaljer eller pokaler delas ut.
  Startavgifter och eventuella prispengar överlämnas inte, utan överförs elektroniskt.
  Vid icke sanktionerade tävlingar ska arrangör sträva efter kontantfri hantering avseende startavgifter och eventuella prispengar.
 • Arrangör säkerställer att trängsel inte uppstår.
 • Tävlande som är 70+ eller tillhör annan riskgrupp deltar helt på egen risk.
 • Arrangör säkerställer deltagarnas möjligheter till hygien med tvål och vatten alternativt handsprit.
 • Arrangör med caféförsäljning ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i lokalen. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Swish eller korthantering (blipp) rekommenderas för försäljning.
 • Toaletter städas regelbundet.
 • Arrangör får och ska ingripa om deltagarna inte följer bestämmelserna. Vid upprepade förseelser mot bestämmelserna får arrangör avvisa person från lokalen.

Deltagares ansvar:

 • Respektive deltagare är en del i att begränsa smittspridning.
 • Som deltagare/spelare ska du följa arrangörens anvisningar för att begränsa smittspridning.
 • Vid minsta sjukdomssymptom ska du stanna hemma. Känner du dig sjuk i samband med tävlingen ska du avbryta tävlingen och lämna området.
 • Hjälp alla att följa anvisningarna!

Domares ansvar:

 • Domare ska, i syfte att begränsa smittspridning, vara arrangören behjälplig på anläggningen genom att säkerställa att trängsel undviks.
 • Eventuella bollförflyttningar mellan spelare ska regleras av domaren.
 • Att protokollföringen sker enligt uppsatta restriktioner och vid ändringar ska skyddshandskar respektive touchpenna/pekpenna användas på tävlingsprotokollen respektive BAMS-telefonerna.

 

Innebörd av max 50 deltagare:

 • En idrottstävling är som utgångspunkt en offentlig tillställning. Offentliga tillställningar som samlar fler än 50 deltagare är inte tillåtna.
 • Antal deltagare ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet (funktionärer med flera och tävlande). Besökare, med syfte att titta på tävlingen, som vistas vid slutna serveringsytor, såsom restaurang, sportbar eller liknande, med direkt insyn på eller från vilken besökare kan ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning.
 • Arrangör kan anordna tävling med flera tävlingar (exempelvis olika klasser) för 50 deltagare, per tillfälle, samma dag eller helg så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp av deltagare kommer till tävlingsområdet.
 • Arrangör ska vid sådana tävlingar ange tider för olika gruppers ankomst till tävlingsplatsen.

Icke offentlig tillställning:

 • En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och till vilken inte någon publik alls bjuds in utgör, på grund av att publik inte bjuds in, inte en offentlig tillställning. Dessa tävlingar träffas därmed inte av förbudet för offentliga tillställningar för fler än 50 deltagare. Däremot måste sådan tävling genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
 • Arrangör ska samverka med lokal polis för att få klarläggande kring om kravet på icke offentlig tillställning är uppfyllt.

Restriktioner för i HCP-Online registrerade inomhusanläggningar:

 • I SBGF analys av tillgängliga ytor bedöms några anläggningar ha för liten yta för 50 personer. Av det skälet är SBGF angeläget om att ytterligare begränsa antalet deltagare syftande till att begränsa smittspridning.
 • Berörda anläggningar är Munktell EB, Vinslöv filt och Älmhult filt och här begränsas antalet deltagare per tillfälle till 35 personer, varav 30 spelare.
 • Arrangör på dessa anläggningar behöver klargöra med lokal polis om det kan tillåtas upp till 50 deltagare per tillfälle för att ändra SBGF bestämmelse.
 • Begäran om ändring av antalet deltagare för dessa anläggningar med beslut av lokal polis ska vara inkomna minst två veckor före första planerade tävlingen för SBGF handläggning.


Förbundsarrangemang hösten 2020:

 •  Mixed-SM i Landskrona (Puls arena)

I SBGF analys av förutsättningarna, i rådande läge, avseende möjligheten att genomföra Mixed-SM enligt plan har deltagarantalet (individer) de senaste åren legat klart över 50 personer och endast vid ett tillfälle överstigit 100 (102) individer. För att klara ett högsta deltagarantal på 50 deltagare vid varje tillfälle på anläggningen krävs därför justeringar jämfört med vad sedvanan bjudit.


Mixed-SM genomförs enligt plan med följande förändringar:
- Träningsgrupper införs under den officiella träningen.
- Tillåten morgonträning på tävlingsdagarna utgår.
- Antalet kvalvarv ändras från sex till fyra och genomförs i två grupper om det totala antalet deltagare överstiger 48.
- Därmed blir dag 2 finalspel för 10–12 par i respektive klass. 

 

 • Höstlövet i MunktellArenan

För att undvika stora folksamlingar, så kommer lägret att delas upp i tre olika grupper. Det kommer att vara gott om ledare och aktiviteter i varje grupp. Grupperna kommer inte att träffas utan de kommer att ha aktiviteter på olika håll, så även vid måltiderna.

 

 • Inomhus-SM i MunktellArenan.

Eftersom det endast får vara max 50 personer på själva arenan så kommer träningsgrupper att tillämpas på de officiella träningsdagarna och ev. starttider under tävlingsdagarna. SM-ansvarig fortsätter samverkan med arrangören för genomförandet.

 

SBGF kontaktperson

Leif Nilsson

E-post: This is a mailto link

Telefon: 0768 870 856

 

Skribent: Mats Nilsson
E-post: This is a mailto link

TIDNINGEN BANGOLF

som interaktiv pdf 
Klicka på omslaget för att läsa

Omslag 2022-1 300x423.pngExtramaterial.
Se bilder från Inomhus-SM Lyssna på Mediaspikens podcast med avsnitt av den nya generalsekreteraren Lena Lindahl samt med Carl-Johan Ryner
Läs äldre nummer av tidningen här
ANSLAGSTAVLAN
_________________ 

Waypoint Be your brand button

HCP-Online 190

Facebook 190

Camera 190

GAMMAL FOTOSIDA

Yotube.190

Vimeo logo

SISU

RB_puff_170

 

 

 

 

 

 

 

 besöksräknare 

besöksräknare

Postadress:
Svenska Bangolfförbundet
H-Huset, Håstaholmen
824 42 Hudiksvall

Besöksadress:
H-Huset, Håstaholmen
824 42 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 0730477557
E-post: This is a mailto link

Se all info

Outlook-rjrqmpbr.png