Det finns fortsatt stöd att söka för att starta verksamhet för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
 

Bangolf för alla

I Projektet Bangolf för alla och tanken är att vi under året ska nå ut till personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och målet är att skapa en idrottsrörelse där alla får plats, oavsett prestation och förutsättningar.

Det finns fortsatt ekonomiska medel att söka från förbundet gällande denna satsning. Klubben kan söka 20 000:-

Ansökan gör ni på denna blankett:
Microsoft Word – Ansökan rörelsefonden para_word.docx (bangolf.se)

Vi har i dagsläget 4 klubbar som sökt stöd och startat eller är på gång att starta verksamhet, de kan säkert svara på frågor om vad de gjort för sitt bidrag samt ge er inspiration. Klubbarna är:

Hofors – kontaktperson Marie Ihrén, ihrenmarie@gmail.com

Haga – kontaktperson Mari Aldrev, mari.aldrev@bangolf.se

Tuve – kontaktperson Per Fryklund, per.fryklund@outlook.com

Linköping – Elisabeth Brandt, elisabeth.brandt@bangolf.se