Anmäl föreningens intresse att få en bangolfinstruktör sommaren 2023. Ett bra stöd för att få stöttning i er ungdomsverksamhet. Anmäl senast den 1 mars
Nytt för i år:
Extra medel har tillskjutits vilket innebär möjlighet till mer tid och även förlängd anställning av instruktörer
Vi inför möjlighet att även erbjuda resursen vid vuxenträning om intresse finns

Information till föreningar