Svenska Bangolfförbundets Tävlings- och regelkommitté (TorK) har tagit fram ett formulär där spelare kan ansöka om dispens till att ha sponsorer på sina tränings-/tävlingskläder för specifika nationella/internationella tävlingar (dock ej tillåtet vid förbundsarrangemang). Beviljad dispens ger spelaren möjlighet att spela i ett eget ”team” med egna färger samt med egna sponsorer.

Ansökan sker på framtagen blankett samt avgiften för att söka dispens är 300:- som ska betalas in till förbundets BG. Det är ToRK som beslutar om dispens.

Förtydligande gällande dispens för avvikande tävlingskläder:
Förbundet känner att det finns anledning till ett förtydligande gällande dispensansökan för avvikande tävlingskläder.
Syftet med dispensen är att ge utrymme för enskild spelare att i vissa tävlingar spela i tävlingskläder som avviker från ordinarie klubbkläder.
Detta innebär att spelaren kan spela i till exempel avvikande färg eller i tävlingsdress med egna (personliga) sponsorer.
Vi vill på detta sätt ge utrymme för egna ”team” att ha egna tävlingskläder med egen design, egna sponsorer etcetera.
För att göra en liknelse kan ni tänka skidteam inom långlopps-längdåkning, friidrottare som på vissa tävlingar tävlar i egen dress, på SM-tävlingar tävlar i klubbdress och på mästerskap tävlar i landslagsdress.
Det är alltså den enskilde spelaren som ges denna möjlighet och, om man så önskar, ska söka dispens för detta. Spelarens klubb ska i dispensansökan godkänna att spelaren tävlar i avvikande tävlingskläder. Klubbarnas ordinarie tävlingskläder berörs alltså inte.

Det är även så att varje spelare måste göra en dispensansökan och det är inte möjligt att göra för ett helt ”team”.Dispensen gäller för spel i individuella tävlingar (nationella och internationella) undantaget förbunds arrangemang så som DM, SM och seriespel. Där ska spelaren tävla i klubbens egna tävlings-dress.

Vi vill även påminna om och uppmärksamma er på att även en avvikande tävlingsdress i eget utförande ska följa det av WMF och SGBF angivna reglementet för tävlingskläder.

Blankett för dispensansökan sponsorer på klubbtröjor