Svenska Bangolfförbundet söker en av förbundet vald revisor som  lekmannarevisor samt suppleant till denna.
Nomineringar sker snarast till valberedningens ordförande, Stig Pettersson.
Mail till Stig,  stig.pettersson@bahnhof.se