Enligt beslut av Riksidrottsförbundet (RF) under 2022 så kommer licensmodulen i idrottonline upphöra i slutet på 2023. Utifrån det har Svenska Bangolfförbundet med hjälp av Softhouse utvecklat licenshantering i HCP Online. Nu är vi redo att aktivera denna funktion under nästa vecka.

Nytt är också att alla medlemmar, oavsett om de har licens eller ej, kommer in i HCP Online.
Ni kan inte lägga till eller avsluta medlemmar i HCP Online utan det måste ske i Idrottonline och en synkronisering av medlemmar sker varje natt från idrottonline. Licensmodulen kommer att tas bort från idrottonline under april månad.

Alla klubbar har fått mail med information om hur licenshanteringen fungerar i HCP Online.

Beskrivning över licenshanteringen i HCP Online