Svenska Bangolfförbundet tillsammans med RF SISU Sörmland bjuder in till Medlemsmodellen – en föreläsning om att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.

Medlemsmodellen bygger på lång erfarenhet av att verka inom ideella organisationer. Inflytade och delaktighet är två viktiga aspekter för att få medlemmarna med sig i föreningen. Men vad innebär till exempel ”den andra rekryteringen”? Och varför är storytelling viktigt för att lyckas locka flera? Medlemsmodellen ger din förening verktyg för att lyckas med rekryteringsarbetet!

Kom gärna flera från samma förening så att ni är många som är med och påverkar er förening i positiv riktning!

Datum: 10 december
Tid: 14:00 – 17:00 (gemensam lunch klockan 12:30 för anmälda)
Plats: Eskilstuna Folkhögskola, Munktellstaden
Deltagaravgift: finansieras via återstartsstödet

Läs mer och anmäl dig här.

Väl mött!