Bangolfens fjärde underlag implementeras i HCP Online.
Helgen 22-23 september samlades Svenska Bangolfförbundets (SBGF) styrelse i Malmö för diskussionsfrågor under lördagen och styrelsemöte på söndagen.
Protokollet är under justering, men redan nu släpper SBGF några nyheter.
  • MOS implementeras i HCP Online fullt ut med ranking, banans par etc. Beräknas vara klart våren 2019.
  • Fr.o.m. 2019 kommer det även vara möjligt att spela MOS i Svenska Serien.
  • SM-veckan 2019 skall ha samma inriktning som årets SM-Veckan, med vissa justeringar i upplägget. Nytt spelupplägg bestäms på årets viktigaste helg, planeringskonferensen i november. 77 sporter har ansökt om att få vara med på 2019 års SM-vecka, men endast 44 kommer med och bangolfen är en av sporterna som får vara med.
Skribent: Mats Nilsson