SBGF:s Policydokument

Svenska Bangolfförbundets ungdomskommitté (RUJK) har under 2014 jobbat fram en policy med fokus på trygghet i Ungdomsverksamheten. Policyn är nu godkänd av förbundsstyrelsen. Till policyn hör även en länkbilaga

Klicka på bilden för att läsa

Det har även tagits fram en mall som är tänkt att användas i klubbarnas ungdomsverksamhet. Mallen ska göra det lättare att få in medlemsuppgifter från ungdomarna.

Ladda ner mallen som pdf nedan

 

Mallen med för medlemsuppgifter finns under fliken DOKUMENTBANK/Ungdomsverksamhet.

Där finns den även att ladda ner i word .docx format ifall ni vill anpassa mallen att passa just er klubb.

I maj 2014 antog Riksidrottsstyrelsen (RS) nya anvisningar som förtydligar och ytterligare befäster det som uttrycks i Idrotten vill. De ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför.