Peter Brown tilldelas Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld. Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet. 2023 är Peter en av de som prisas för sina mångåriga och utmärkta insatser inom idrotten.

Peter uppfyller väl kriterierna för att mottaga förtjänsttecknet då han har betydligt fler år än 30 i föreningsstyrelse. Det handlar om åren som sekreterare i BGK Spiik. Ett engagemang som inneburit såväl att vara en viktig del i en dynamisk elitserieförening som att se klubben sakta gå mot övermäktiga tider. Styrelsekamrater vittnar framförallt om god organisationsförmåga och ett kanonjobb, oftast i det tysta.

Under många år har Peter varit en omistlig del av den omfattande tävlingsverksamheten i Munktell. Där har han i rollen som kassör under cirka tjugo år sett till att hyran kunnat betalas och under senare år även varit ankaret bland tävlingsledarna. Peters ledarstil karakteriseras av att gå före och visa vägen, och att alltid generöst ställa upp och visa för den som vill lära sig. Peter är inte de stora ordens man, utan storheten ligger i uthålligheten i att sköta sina uppdrag klanderfritt så att så mycket tid och energi som möjligt har kunnat fokuseras på verksamheten. Det bidrar i sin tur till att verksamheten blir stark och utvecklas.

Peter utövar sitt ledarskap genom noggrannhet, förberedelse och en vilja att förbättra det som inte fungerar. Har ett åtagande gjorts så ska det genomföras på ett gott sätt. Att tänka efter före och komma förberedd har varit en röd tråd i Peters arbete. Ett exempel är när EB-Maran skulle gå över till Bangolf Arena. Peter testkörde genom att knappa in föregående års resultat vilket var drygt tusen varv.

Peter representerar sedan några månader tillbaka Eskilstuna BGK men har dessförinnan närmare 60 år som medlem, ledare och spelare i BGK Spiik.

Svenska Bangolfförbundet gratulerar Peter till den mycket välförtjänta utmärkelsen!