I våras startade vi ett samverkansprojekt i 3 RF-SISU distrikt (Småland, Uppland och Örebro). Vi gjorde det tillsammans med två andra idrotter Boule och Biljard.
Tre träffar genomfördes i dessa distrikt och Bangolfklubbar fick möjlighet att  träffa representanter från andra idrotter och ha erfarenhetsutbyte.
Att vi har valt att samverka med just Boule och Biljard är för att vi ser att det finns många likheter mellan idrotterna och som små idrotter ser vi värdet av att samverka över idrottsgränserna.
Fokus har varit ledarrekrytering kopplat till föreningsutveckling. Det är RF-SISU konsulenterna som har hållit i träffarna.
Nu tar vi nästa steg i detta projekt. Tre nya RF-SISU distrikt kommer bjuda in till en första träff (Västra Götaland, Skåne och Västerbotten). Vi har också tagit med ytterligare en idrott: Bowling.

De tre distrikt som haft sin första träff under våren kommer nu bjuda in till en andra träff under hösten. Ni som missade första träffen är varmt välkomna till andra träffen.

Håll utkik efter inbjudan som kommer inom kort!

Målet är att vi ska kunna ha träffar i alla distrikt så småningom. Men vi ska först utvärdera detta arbete.