SBGF:s Visionsdokument 2025

På förbundsmötet 2019 i Upplands Väsby beslutades det att anta SBGF:s Visionsdokument 2025.
Dokumentet ska ha en årlig översyn. Därmed finns det en grund för förbundet, med sina kommittéer , distrikt och föreningar som är gemensam för alla. I förbundets olika kontakter med RF utgör dokumentet vår bas för verksamheten. Du kan läsa visionsdokumentet på länkarna nedan eller genom att klicka på bilden