Carina Lindström lämnar sina uppdrag i förbundet.
Carina Lindström har meddelat att hon känner att hon inte har kraften att föra ungdomskommittén och dess arbete vidare in i styrelsen enligt de behov som finns. Hon lämnar därför sin plats i såväl styrelse som i kommittéer fr.o.m. 2020-01-01 och tackar alla för det samarbete som varit.
Svenska Bangolfförbundet beklagar djupt att Carina Lindström inte fortsätter det fina arbete hon gjort i SBGF och framför ett stort och varmt tack till henne för alla årens insatser.
Skribent: Mats Nilsson