Vi påminner om att klubbar som har hemmaspelsomgång i serien 2023 har ansvar att till SBGF:s kansli anmäla vilken tävlingsledare som skall vara ansvarig vid hemmaomgången. Tävlingsledarens namn ska anmälas via e-post till förbundskansliet senast 20 mars. I de fall att tävlingsledare inte anmäls till kansliet, eller att inte registrerad tävlingsledare finns på plats under tävlingen, kommer ett vite enl. dokumentbank att faktureras föreningen.