Återstartsstöd förening 2023

Förening kan söka återstartsstöd enligt nedan:

Utbildning
Stöd ges till deltagaravgift faktisk kostnad,  samt resa och boende med max 1500:-/deltagare

Distriktsarrangemang
Tjejfemman 1500:-/deltagare
Snöflingan   1500:-/deltagare

Verksamhetsutveckling 5000:-/förening

  • Testa andra underlag, bidrag ges till att resa till annan anläggning
  • Nå nya medlemmar och aktivera nya medlemmar
  • Starta eller utveckla ungdomsverksamhet på klubbnivå

Föreningsträffar som arrangeras av distriktet
3000:-/förening

Blankett för ansökan

Mailas till kansli@bangolf.se