VÅRA UTBILDARE

Svenska Bangolfförbundets utbildare har utbildats i förbundets egen regi eller genomgått RF SISU:s Utbildning för Utbildare. Därtill är de erfarna och kompetenta inom de ämnen som de utbildar i.

 

Andreas Feuk

Landskrona

Regelkunskap, Tävlingsledare, Domare

Staffan Lundblad

Göteborg

Regelkunskap, Domare

Tuula Mörck

Braås

Regelkunskap, Tävlingsledare, Domare

Stig Pettersson

Borlänge

Regelkunskap, Domare, Banbesiktare

Johan Kessels

Hässleholm

Tävlingsledare, Bangolf Arena & BAMS

Christian Eriksson

Eskilstuna

Tävlingsledare, Barn- och Ungdomsledare, Bangolf Arena & BAMS

 

Utöver dessa personer anlitar Utbildningskommittén ibland andra kunniga personer att hålla i utbildningar utifrån deras kompetensområden och våra behov.

 

Utöver dessa personer anlitar Utbildningskommittén ibland andra kunniga personer att hålla i utbildningar utifrån deras kompetensområden och våra behov.