VÅRA UTBILDARE

Svenska Bangolfförbundets utbildare har utbildats i förbundets egen regi eller genomgått RF SISU:s Utbildning för Utbildare. Därtill är de erfarna och kompetenta inom de ämnen som de utbildar i.

 

Andreas Feuk Landskrona Regelkunskap, Tävlingsledare, Domare
Staffan Lundblad Göteborg Regelkunskap, Domare
Tuula Mörck Braås Regelkunskap, Tävlingsledare, Domare
Stig Pettersson Borlänge Regelkunskap, Domare, Banbesiktare
Johan Kessels Hässleholm Tävlingsledare, Bangolf Arena & BAMS
Christian Eriksson Eskilstuna Tävlingsledare, Barn- och Ungdomsledare, Bangolf Arena & BAMS
Staffan Lundblad   Tävlingsledare

 

Utöver dessa personer anlitar Utbildningskommittén ibland andra kunniga personer att hålla i utbildningar utifrån deras kompetensområden och våra behov.

 

Utöver dessa personer anlitar Utbildningskommittén ibland andra kunniga personer att hålla i utbildningar utifrån deras kompetensområden och våra behov.