Anläggningsstöd förening 2023

Stöd inom anläggningsstödet

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Stöd till idrottssytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)

Stöd till idrottsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)

Stöd till energi- och miljöprojekt

Stöd till renoveringsprojekt

Stöd till säkerhetsprojekt

Stöd till utrustning för parasport

Stöden administreras i första hand av respektive RF-SISU distrikt. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka för anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter. Hos Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Arvsfondens lokalstöd Länk till extern webbplats.

Nedan finns stödmaterial gällande hur man underlättar spelet