Förbundsmötet

Förbundsmötet är Svenska Bangolfförbundets högsta beslutande organ. Mötet hålls årligen, senast den 15 april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Röstberättigade på förbundsmötet är medlemsföreningar och distrikt.

Förbundsmötet 2024

Plats: Scandic Winn Karlstad (Norra Strandgatan 9-11, 652 24 Karlstad)
Datum: 7 april 2024
Tid: 10.00

Förslag till ärenden (motioner) till förbundsmötet 2024 skickas till kansli@bangolf.se senast den 31 december 2023. Rätt att lämna in förslag tillkommer distrikt och medlemsföreningar.

Inbjudan
Fullmakt
Information från valberedningen

Handlingar till Förbundsmötet 2024
Årsberättelse 2023
Årsredovisning 2023 
Revisionsberättelse 2023
Årsmöteshandlingar 2024
SDF Stadgemall Bilaga till SF Stadgar
Valberedningens förslag

 

Förbundsmötet 2023

Plats: Arenahotellet, Tennisvägen, 754 60 Uppsala
Datum: 2 april 2023
Tid: 11.30

Förslag till ärenden (motioner) till förbundsmötet 2023 skickas till kansli@bangolf.se senast den 31 december 2022. Rätt att lämna in förslag tillkommer distrikt och medlemsföreningar.

Inbjudan
Fullmakt
Valberedningen informerar 

Förbundsmöteshandlingar
Årsberättelse signerad
Bilaga till årsberättelsen, svar på motioner från 2022
Årsredovisning signerad
Årsmöteshandlingar 2023
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse