Förbundsmötet

Förbundsmötet är Svenska Bangolfförbundets högsta beslutande organ. Mötet hålls normalt första söndagen i april månad. Skulle denna söndag sammanfalla med påsken tidigareläggs mötet med en vecka. Röstberättigade på förbundsmötet är medlemsföreningar och distrikt.

 

Förbundsmötet 2023

Plats: Arenahotellet, Tennisvägen, 754 60 Uppsala
Datum: 2 april 2023
Tid: 11.30

Förslag till ärenden (motioner) till förbundsmötet 2023 skickas till kansli@bangolf.se senast den 31 december 2022. Rätt att lämna in förslag tillkommer distrikt och medlemsföreningar.

Inbjudan
Webbanmälan (stängd), kontakta kansliet för anmälan till förbundsmötet
Fullmakt
Valberedningen informerar 
Förbundsmöteshandlingar
Årsberättelse signerad
Bilaga till årsberättelsen, svar på motioner från 2022
Årsredovisning signerad
Årsmöteshandlingar 2023
Valberedningens förslag

Program för helgen

Lördag 1 april
12:00 Lunch (IFU Arena)
13:00 -18:00 Årsmötesseminarier (Arenahotellet)
19:30 Middag (Arenahotellet)

Söndag 2 april
09:00-11:00 Möte SBGF och distrikt (Arenahotellet)
10:00 Fika, mingel (Arenahotellet)
11:30 Förbundsmöte (Arenahotellet)
13:00 Lunch (IFU Arena)