LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

LOK-stöd sökes två gånger per år. den 25 februari och den 25 augusti

All information om LOK-stödet hittar ni på RF:s hemsida på länken nedan