Samverkansprojekt mellan Bangolf, Boule, Biljard och Bowling. 

Under 2023 startade ett samverkansprojekt mellan flera idrotter och RF-SISU. Projektet har fokus på ledar-och medlemsrekrytering.
Inom projektet sker gemensamma föreningsträffar med deltagare från de fyra idrotterna. Att vi har valt att samverka med just Biljard, Boule och Bowling  är för att vi ser att det finns många likheter mellan våra idrotter och att vi som mindre idrotter ser ett värde i att samverka över idrottsgränserna för att tillsammans utvecklas.

Den första föreningsträffen handlar mycket om att lära känna varandra och diskutera likheter, olikheter och utmaningar över förenings- och idrottsgränser. Fokus för projektet är ledarskap. Hur arbetar vi med att rekrytera, behålla och utveckla våra ledare? Under träff två ligger fokus på att få prova olika arbetssätt och modeller för ledar-och medlemsrekrytering.

Syftet med projektet är också att föreningar som deltar ska lära känna sin RF-SISU konsulent och få förslag på hur de tillsammans kan utveckla föreningen.

Aktuella träffar (OBS! Även de som inte deltog på träff 1 är välkomna)
Västra Götaland 22 februari 2024 Inbjudan
Skåne 6 mars 2024 Inbjudan

Föreningserbjudande på hemmaplan – RF-SISU Örebro 
Föreningserbjudande på hemmaplan – RF-SISU Småland
Föreningserbjudande på hemmaplan – RF-SISU Uppland

Digitala utbildningar hösten 2023 – alla föreningar har möjlighet att delta

Kallelse skickas ut till alla föreningar i berörda RF-SISU distrikt. Även om du missade träff 1 så är du varmt välkommen till träff 2.