UNGDOMSKOMMITTÉN

Ungdomskommittén vill hjälpa föreningar att skapa förutsättningar för en bra ungdoms- och juniorverksamhet både på lokal/regional- som på Riksnivå. 

….. med ett speciellt ansvar att se till att RF:s och barnkonventionens regler kring ungdomsidrott följs. 

 Länk till RF:s riktlinjer för barn-och ungdomsidrott

Kommittén består av: 

Maria Möller Gullbergsbro BGK,  Fredrik Tagesson Olofströms BGK, Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK, Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK, Johanna Lindoff (från styrelsen).

 

Görs bl. a genom följande projekt 

Ungdoms SM 

Kommittén söker/utser arrangör, stöttar dessa från dag ett till sista dag av arrangemangets genomförande. Fokus på att bredda så att arrangemangen sker i alla väderstreck samt på alla godkända spelunderlag. 

 

U/J läger utomhus (Vårblomman)

Kommittén arrangerar årligt sommarläger på respektive års Ungdoms SM banor. Inriktning ungdom/Junior. Fokus på relationer och träning. 

 

Höstläger inomhus (Höstlövet)

Höstlövet genomförs årligen med kommittén som arrangör i syfte att vara relationsskapande, utvecklande på individnivå för alla ungdomar/juniorer. Genom att den ligger utanför utesäsongen ges hela Sveriges ungdom möjlighet att träffas och träna tillsammans. 

 

Lagtävling/individuell tävling inomhus  (Snöflingan)

Snöflingan spelas årligen inomhus inriktad på spelare från ungdom upp till U23. Snöflingan spelas både som en lagtävling och individuell tävling. Lagtävlingen är huvudfokusen men för att öka intresset mer så har vi även en individuell tävling som gör att fler ungdomar förhoppningsvis blir mer intresserade av att spela då de har även chansen  här att vinna medalj.