SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET

Verksamhetsidé
Svensk Bangolf är en samling ideella organisationer (förbund, distrikt och klubbar) som har som gemensamt mål att bedriva och främja utveckling och utbredning av sporten bangolf.

Svensk Bangolf erbjuder miljoner människor ett trevligt fritidsnöje varje år. Men Svensk Bangolf är även en tävlingssport. Inom de organisationer som innefattas i begreppet Svensk Bangolf har vi samlat oss kring en samling ståndpunkter som vi betraktar som vår gemensamma verksamhetside. Dessa är beskrivna nedan.

Vår verksamhetside bygger på att utövandet av vår sport ska kunna bedrivas på utifrån varje individs unika förmågor och förutsättningar. För att alla ska trivas lägger vi stor vikt vid det vi kallar den sociala tävlingsmänniskan. Den sociala tävlingsmänniskan lägger minst lika stor vikt vid att hjälpa andra och få andra att trivas som att själv utmana sina gränser i tävling och träning. I vår
verksamhetsidé lägger vi även stor vikt på att erbjuda alla som utövar vår sport skonsam rörelse, frisk luft och hjärngymnastik tillsammans med andra, där insatsen på och utanför banan, alltid är betydelsefull.

Vår strävan är att bangolf ska kunna utövas av alla. För att så ska kunna ske är det en viktig del av Svensk Bangolf verksamhetsidé att vi behöver erbjuda trevliga bangolfanläggningarna som ska vara tillgängliga för just alla. Tillgänglighet i form av öppettider, bemötande, handikappanpassning och attraktivitet är nycklar för att alla ska vilja återkomma till våra anläggningar. Vår sport utmanar alla utifrån sin egen nivå, man kan alltid göra det lite bättre än förra gången. I bangolfen är det upp till din egen förmåga eftersom det är du själv som ska få bollen i hål.  Det som när man är ny i sporten kan verka ganska enkelt visar sig efterhand vara en sport med stor komplexitet och många nyanser.

Man kan tävla både i lag och individuellt. Man kan tävla enbart mot kompisarna hemmavid eller satsa på landslag och internationella mästerskap. Det finns fler olika underlag med sinsemellan ganska stora skillnader. Klubbor och bollar spelar stor roll. Väder och vind spelar in. Mental styrka och god fysisk uthållighet krävs för att bli riktigt bra. I vår verksamhetsidé vill vi kunna erbjuda alla som utövar sporten, oavsett vilken nivå man befinner sig på eller vilken bakgrund man har, en trevlig och sporrande upplevelse, som gör att man alltid vill återkomma.

Organisationsschema

Bildad  1937-09-05
SF-nummer SF26
Postadress IFU Arena, Råbyvägen 77 , 754 60 Uppsala
Mobil 073-0477557
E-post kansli@bangolf.se
Hemsida https://www.bangolf.se
Bankgiro 122-9236
Organisationsnummer 885000-2828