EKONOMISKT STÖD

Återstartsstöd och projektstöd 2023

Under 2023 kan en förening söka följande stöd:

  • Projektstöd som söks på er idrottonline sida
  • Återstartsstöd på blankett som mailas till kansli@bangolf.se
  • Bangolf för alla på blankett som mailas till kansli@bangolf.se
  • Anläggningsstöd som söks hos ert RF-SISU distrikt

Under 2023 kan distriktet söka återstartsstöd på blankett som mailas till kansli@bangolf.se

Sökbara projekt finner ni nedanför

På nedanstående länkar kan ni läsa information om hur bidrag fördelas samt information om barn-och ungdomsidrott

Svenska Bangolfförbundet har tagit fram en förbundsutvecklingsplan som fungerar som vägledning  gällande vad vi ska prioritera och fokusera på under två år. Planen är godkänd av RF och ligger till grund för det ekonomiska stöd förbundet får från RF gällande verksamhetsstöd barn-och ungdom samt vuxen.

Den främsta målgruppen för Projekstöd IF – Barn och ungdomsidrott är barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Vi ska alltid ha barnets/ungdomars bästa – dess välmående, hälsa och positiva utveckling – för ögonen. 

Film Idrotten vill