EKONOMISKT STÖD

Återstartsstöd IF och distrikt 2024

Bidrag via återstartsstödet ges till följande aktiviteter:

Föreningar:

Distrikt:

För mer information klicka på respektive aktivitet.

Projektstöd IF 2024, ansöks från er Idrottonline-sida under fliken Idrottsmedel

Projektstöd ges till föreningar till insatser/aktiviteter på följande områden:

Projektstöd IF Barn- och ungdom
Projektstöd ges till Bangolfskoj, vi beviljar max. 5000:-/förening

Stöd ges till:
Marknadsföring
Inköp av profilmaterial och t-shirts
Inköp av material
Avslutningsfika
Utbildningsinsatser

Projektstöd IF Bangolf hela livet (65+) 

Stöd ges till att

  • genomföra rekryteringsaktiviteter för äldre, t.ex. prova-på dagar (stödet får/kan användas till ledararvode, lokalhyra, inköp av fika och framtagande av informationsmaterial).
  • ta fram marknadsförings- och informationsmaterial om föreningens verksamhet för 65+.
  • inleda samarbeten med pensionärsorganisationer och andra idrotter/aktörer (stödet får användas till resekostnader som uppstår i samband med möten med eventuella samarbetspartners).
  • ta fram och prova på nya tävlingsformer/spelformer för målgruppen (stödet får användas till ledararvode, lokalhyra, inköp av fika och framtagande av informationsmaterial.)
  • starta upp organiserad verksamhet för 65+ i föreningar som idag saknar denna typ av verksamhet (stödet får användas till ledararvode, lokalhyra, inköp av utrustning, framtagande av informationsmaterial).
  • utbilda ledare inom 65+ verksamhet (stödet får användas till kursavgifter och resekostnader som uppstår i samband med utbildning).

Maxbelopp per förening 8.000 kr.

Projektstöd IF – segregerade områden (RegSO-områden)
Vi beviljar stöd för barn och unga från dessa områden i åldern 8-16 år
Stödet ska användas under 2024
Förslaget är att bjuda skolklasser till en gratis prova-på dag i samband med terminsstarten HT-2024
Stöd beviljas med 3000:- – 5000:-/förening beroende på hur många som söker. 

Ansökan om projektstöd IF sker i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.

Anläggningsstöd förening

Sökbara områden

Bidrag ges av RF-SISU distrikten. Läs mer här

 

På nedanstående länkar kan ni läsa information om hur bidrag fördelas samt information om barn-och ungdomsidrott