Inkluderande idrott – NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – NPF
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en, i idrottssammanhang, ofta ouppmärksammad och missförstådd grupp. Idrottsledare kan uppleva frustration då ledarskapet de alltid kört inte fungerar och det saknas ofta kunskap om vad dessa individer behöver för att fungera och prestera optimalt. Inte sällan leder brister i kommunikation till onödiga konflikter som i sin tur resulterar i att individer slutar eller i sämsta fall blir ombedda att lämna. 

Länk till skriften ”En fungerande idrott för alla”

Länk till deltagarkort som ger tips till tränaren

Länk till RF-SISU:s webb ”Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF”