Valberedningen informerar

Valberedningen informerar

Senast den 15/2-2023 ska nomineringar vara inlämnade till valberedningen gällande kandidater till styrelse, disciplinnämnd och revisorer. Nomineringar skickas till valberedningens ordförande, Stig Pettersson, stig.pettersson@bahnhof.se. Valberedningen...